Plenos

Actas plenos

2011
01.08.2011.SESION.ORDINARIA 01.08.2011.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 1402 Kb Fecha: 2014-12-18 10:49:08.0
01.12.2011.SESION.ORDINARIA 01.12.2011.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 888 Kb Fecha: 2014-12-18 10:55:23.0
03.10.2011.SESION.ORDINARIA 03.10.2011.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 671 Kb Fecha: 2014-12-18 10:52:15.0
05.09.2011.SESION.ORDINARIA 05.09.2011.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 2024 Kb Fecha: 2014-12-18 10:51:24.0
07.11.2011.SESION.ORDINARIA 07.11.2011.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 1460 Kb Fecha: 2014-12-18 10:54:30.0
11.06.2011.SESION.ESTRAORDINARIA.CONSTITUTIVA 11.06.2011.SESION.ESTRAORDINARIA.CONSTITUTIVA
Tipo: pdf Tamaño: 570 Kb Fecha: 2014-12-18 10:43:20.0
14.07.2011.SESION.ORDINARIA 14.07.2011.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 1663 Kb Fecha: 2014-12-18 10:47:35.0
16.06.2011.SESION.EXTRAORDINARIA.ORGANIZATIVA 16.06.2011.SESION.EXTRAORDINARIA.ORGANIZATIVA
Tipo: pdf Tamaño: 1178 Kb Fecha: 2014-12-18 10:44:44.0
20.06.2011.SESION.EXTRAORDINARIA.URGENTE 20.06.2011.SESION.EXTRAORDINARIA.URGENTE
Tipo: pdf Tamaño: 1488 Kb Fecha: 2014-12-18 10:46:07.0
24.10.2011.SESION.EXTRAORDINARIA 24.10.2011.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 791 Kb Fecha: 2014-12-18 10:53:14.0
2012
03.09.2012.SESION.ORDINARIA 03.09.2012.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 132 Kb Fecha: 2014-12-18 11:19:00.0
03.12.2012.SESION.ORDINARIA 03.12.2012.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 371 Kb Fecha: 2014-12-18 11:24:32.0
04.06.2012.SESION.ORDINARIA 04.06.2012.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 1308 Kb Fecha: 2014-12-18 11:17:02.0
06.02.2012.SESION.ORDINARIA 06.02.2012.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 2434 Kb Fecha: 2014-12-18 11:07:51.0
07.02.2012.SESION.EXTRAORDINARIA.URGENTE 07.02.2012.SESION.EXTRAORDINARIA.URGENTE
Tipo: pdf Tamaño: 734 Kb Fecha: 2014-12-18 11:08:27.0
09.01.2012.SESION.ORDINARIA 09.01.2012.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 3700 Kb Fecha: 2014-12-18 11:05:49.0
13.08.2012.SESION.EXTRAORDINARIA 13.08.2012.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 412 Kb Fecha: 2014-12-18 11:18:31.0
19.06.2012.SESION.EXTRAORDINARIA 19.06.2012.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 740 Kb Fecha: 2014-12-18 11:17:51.0
20.03.2012.SESION.ORDINARIA 20.03.2012.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 1756 Kb Fecha: 2014-12-18 11:13:11.0
21.05.2012.SESION.EXTRAORDINARIA 21.05.2012.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 2887 Kb Fecha: 2014-12-18 11:15:52.0
26.09.2012.SESION.EXTRAORDINARIA 26.09.2012.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 4694 Kb Fecha: 2014-12-18 11:22:47.0
28.02.2012.SESION.EXTRAORDINARIA 28.02.2012.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 2157 Kb Fecha: 2014-12-18 11:11:34.0
29.10.2012.SESION.EXTRAORDINARIA 29.10.2012.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 462 Kb Fecha: 2014-12-18 11:23:40.0
2013
02.09.2013.SESION.ORDINARIA 02.09.2013.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 379 Kb Fecha: 2014-12-18 11:28:58.0
02.12.2013.SESION.ORDINARIA 02.12.2013.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 502 Kb Fecha: 2014-12-18 11:31:22.0
03.06.2013.SESION.ORDINARIA 03.06.2013.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 478 Kb Fecha: 2014-12-18 11:27:27.0
04.02.2013.SESION.EXTRAORDINARIA 04.02.2013.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 568 Kb Fecha: 2014-12-18 11:25:57.0
04.03.2013.SESION.ORDINARIA 04.03.2013.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 488 Kb Fecha: 2014-12-18 11:26:37.0
07.10.2013.SESION.EXTRAORDINARIA 07.10.2013.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 482 Kb Fecha: 2014-12-18 11:29:43.0
16.07.2013.SESION.EXTRAORDINARIA 16.07.2013.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 546 Kb Fecha: 2014-12-18 11:28:12.0
18.11.2013.SESION.EXTRAORDINARIA 18.11.2013.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 581 Kb Fecha: 2014-12-18 11:30:34.0
2014
01.09.2014.SESION.ORDINARIA 01.09.2014.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 343 Kb Fecha: 2014-12-18 11:00:21.0
01.12.2014.SESION.ORDINARIA 01.12.2014.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 309 Kb Fecha: 2014-12-18 11:02:26.0
03.03.2014.SESION.ORDINARIA 03.03.2014.SESION.ORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 419 Kb Fecha: 2014-12-18 10:58:31.0
10.11.2014.SESION.EXTRAORDINARIA 10.11.2014.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 287 Kb Fecha: 2014-12-18 11:01:42.0
13.01.2014.SESION.EXTRAORDINARIA 13.01.2014.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 387 Kb Fecha: 2014-12-18 10:57:49.0
14.07.2014.SESION.EXTRAORDINARIA 14.07.2014.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 327 Kb Fecha: 2014-12-18 10:59:48.0
28.04.2014.SESION.EXTRAORDINARIA 28.04.2014.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 354 Kb Fecha: 2014-12-18 10:59:07.0
29.09.2014.SESION.EXTRAORDINARIA 29.09.2014.SESION.EXTRAORDINARIA
Tipo: pdf Tamaño: 344 Kb Fecha: 2014-12-18 11:00:59.0
2015
ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 02-FEBRERO-2015 ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 02-FEBRERO-2015
Tipo: pdf Tamaño: 324 Kb Fecha: 2015-02-10 14:37:23.0
ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 10-JUNIO-2015 ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 10-JUNIO-2015
Tipo: pdf Tamaño: 157 Kb Fecha: 2015-06-11 09:43:26.0
ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 22-SEPTIEMBRE-2015 ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 22-SEPTIEMBRE-2015
Tipo: pdf Tamaño: 281 Kb Fecha: 2015-10-01 17:13:02.0
ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 23-NOVIEMBRE-2015 ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 23-NOVIEMBRE-2015
Tipo: pdf Tamaño: 351 Kb Fecha: 2015-11-30 09:59:41.0
ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 27-ABRIL-2015 ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 27-ABRIL-2015
Tipo: pdf Tamaño: 4233 Kb Fecha: 2015-05-04 13:43:37.0
ACTA PLENO EXTRAORDINARIO CONSTITUCION 13-JUNIO-2015 ACTA PLENO EXTRAORDINARIO CONSTITUCION 13-JUNIO-2015
Tipo: pdf Tamaño: 233 Kb Fecha: 2015-06-17 09:27:19.0
ACTA PLENO EXTRAORDINARIO ORGANIZACION 22-JUNIO-2015 ACTA PLENO EXTRAORDINARIO ORGANIZACION 22-JUNIO-2015
Tipo: pdf Tamaño: 329 Kb Fecha: 2015-06-29 09:48:28.0
ACTA PLENO ORDINARIO 02-MARZO-2015 ACTA PLENO ORDINARIO 02-MARZO-2015
Tipo: pdf Tamaño: 275 Kb Fecha: 2015-03-09 10:28:06.0
ACTA PLENO ORDINARIO 07-SEPTIEMBRE-2015 ACTA PLENO ORDINARIO 07-SEPTIEMBRE-2015
Tipo: pdf Tamaño: 395 Kb Fecha: 2015-09-09 09:38:56.0
ACTA PLENO ORDINARIO 14-DICIEMBRE-2015 ACTA PLENO ORDINARIO 14-DICIEMBRE-2015
Tipo: pdf Tamaño: 469 Kb Fecha: 2015-12-21 10:33:32.0
2016
ACTA PLENO 09-08-2016 ACTA PLENO 09-08-2016
Tipo: pdf Tamaño: 401 Kb Fecha: 2017-01-09 12:18:14.0
ACTA PLENO 30-05-2016 ACTA PLENO 30-05-2016
Tipo: pdf Tamaño: 397 Kb Fecha: 2017-01-09 12:13:55.0
ACTA PLENO 30-08-2016 ACTA PLENO 30-08-2016
Tipo: pdf Tamaño: 357 Kb Fecha: 2017-01-09 12:20:50.0
ACTA PLENO ORDINARIO 7-MARZO-2016 ACTA PLENO ORDINARIO 7-MARZO-2016
Tipo: pdf Tamaño: 243 Kb Fecha: 2016-03-09 11:10:53.0